Rots & Water

Het Rots en Water-programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende, multiculturele samenleving.

Rots & water is een psychofysieke sociale competentietraining speciaal voor jonge kinderen. De training is geschikt voor zowel jongens als meisjes die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een sportieve manier aan te leren. Je leert op verschillende manieren met je krachten om te gaan en meer weerbaar te worden door middel van fysieke spellen en oefeningen. De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten in de omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met andere kinderen.

De rotshouding leert je op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te kiezen, dit kan je helpen om te leren gaan met o.a. groepsdruk en pesterijen. De waterhouding leert je open te staan voor de mening van andere mensen, bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Elke groep kinderen ontwikkelt een heel eigen dynamiek en groepscultuur. Als coach streven wij ernaar die dynamiek snel in kaart te brengen, in samenwerking met de leerkracht, en te kijken welke onderwerpen of kinderen extra aandacht nodig hebben. Vanuit onze intuitie en ervaring stemmen we ons programma af op de specifieke vraag die de groep oproept, en voorzien de groep en/of het kind van handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Het Rots & Water programma bevat onder andere: weerbaarheid, concentratie en focus, samenwerken, voor jezelf opkomen, en sociale vaardigheden. Het is ook zeer geschikt voor individuele trajecten.

Doelgroep: kinderen van 4 t/m 8 jaar en 8 t/m 12 (ter voorbereiding op voortgezet onderwijs), in groepsverband (klas) of individueel.