Visie

Yudit-it Coaching & Training begeleidt kinderen om op zichzelf te vertrouwen en op zichzelf terug te kunnen vallen. Ze leren op eigen kracht in het leven te staan als uniek en eigen persoon.

Kinderen worden puur en onbevangen geboren. Door onze drukke en snelle maatschappij waar veel van ze wordt verwacht, raken ze snel uit balans. Als je kinderen aanspreekt op wie ze van binnen zijn, kunnen ze naar buiten toe gaan stralen.

Yudit-it Coaching & Training begeleidt kinderen op hun weg naar balans en zelfredzaamheid door onder andere weerbaarheid, sociale vaardigheden, ontspanning en zelfreflectie aan te leren. Afhankelijk van karakter en behoefte zetten we hiervoor yoga, mindfulness of Rots & Water training in. Bij individuele coaching wordt er ook systemisch gekeken, dat wil zeggen met inbreng van de ouders.

Door middel van yoga/mindfulness training leer ik kinderen ontspannen en de verbinding met zichzelf te houden en weer in hun kracht te komen. De Rots & Water training is erop gericht kinderen weerbaarder te maken en meer bewust van de eigen kracht en mogelijkheden, zowel op sociaal als mentaal gebied.

“Jij mag zijn, zoals je bent
om te worden, wie je bent
maar nog niet kunt zijn
en je mag het worden op jouw manier
en in jouw tijd.”