Rots & Water

Het Rots en Water-programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende, multiculturele samenleving.

Rots & water is een psychofysieke sociale competentietraining speciaal voor jonge kinderen. De training is geschikt voor zowel jongens als meisjes die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een sportieve manier aan te leren. Je leert op verschillende manieren met je krachten om te gaan en meer weerbaar te worden door middel van fysieke spellen en oefeningen.

“Elk spel moet een kind laten bewegen om het de vreugde
van het bewegen te laten ervaren. Elk spel bevat een
diamantje van wijsheid. Het is de opdracht en zoektocht
van elke trainer om deze samen met het kind te vinden.”

De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten in de omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met andere kinderen.

De rotshouding leert je op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te kiezen, dit kan je helpen om te leren gaan met o.a. groepsdruk en pesterijen. De waterhouding leert je open te staan voor de mening van andere mensen, bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Leeftijd: 4 t/m 8 jaar en 8 t/m 12 (ter voorbereiding naar voortgezet onderwijs).